Kurumlar, İşe Alım Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin
Online Genel Yetenek Testleri

Kurumsal satış ve bilgi için:
[email protected] | 0212 318 80 99
* Örnek Test, 2013 yılında P&G (Procter and Gamble) firmasının yayınladığı, global akıl yürütme alıştırma testidir. * Testi alarak, kendinizi deneyin, online genel yetenek testinden alacağınız sonucu görün. * QuizCV online genel yetenek testleri altyapısını deneyimleyin.

Online Genel Yetenek Testleri

 • İşe Alım
 • İnsan Kaynakları
 • Şirket İçi Eğitim
 • Terfi Süreçleri
 • Seviye Tespit
 • Düzey Belirleme
Online Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testleri, adayların farklı görev ve durumlarda nasıl performans gösterebileceğinin sistemli bir şekilde test edilme yöntemine verilen genel addır.
Online Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testi, aranan yetenekler göz önünde bulundurularak, farklı yetenekleri ölçmek için hazırlanmış, farklı zorluk seviyelerindeki soruların bir araya getirilmesiyle oluşturulur.
Online Genel Yetenek Testleri, bireylerin zihinsel gücünü ölçen eğilim ve yetenek testleridir. Kişilerin yeni bir görevi üstlenme potansiyelleri ya da kendilerine verilen eğitime yanıt verme durumları hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar.

Kullanım Alanı

QuizCV Online Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testleri işe alımlarda, şirket içi eğitimlerde ve akademilerde, terfi süreçlerinde, insan kaynakları profesyonelleri ve işe alım uzmanlarınca kullanılmak üzere, hem içerik hem de teknolojik olarak özel olarak tasarlanmıştır.

Test Kapsamı

Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testi, birçok ana becerinin ölçümü ile en doğru sonucu verir: tablo ve grafik okuma, problem çözme, sözel akıl yürütme, şematik akıl yürütme, şekil yeteneği ve sözel mantık. Ancak kimi meslek gruplarında ve pozisyonlarda, pratik, ekonomik ve hızlı olması açısından, daha daraltılmış genel yetenek testleri de uygulanmaktadır.

Güvenirlik & Geçerlilik

Paralel (eşdeğer) form test metodunu kullanan Türkiye'deki ilk ve tek çözümdür. Test-tekrar-test yöntemi ve eşdeğer (paralel) form yöntemi ile güvenirlik testleri yapılmıştır. Online testlerdeki en büyük sorun olan test içeriğinin güvenliği ise eşdeğer formlar ve içeriği (madde/sorular) tahmin edilemeyen, TEST PLANI temelli test çözümü ile sağlanmaktadır.

GÜVENLİ, ÇOKLU PARALEL FORM ONLINE TEST ALTYAPISI

QuizCV Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testleri, şirket ve kurumların, adayların yeteneklerini değerlendirebilmesi için özel olarak tasarlanmış; toplu işe alımlar ve toplu aday değerlendirmelerinde karşılaşılabilecek güvenlik ve operasyonel sorunlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış, şirketler ve kurumlar için geliştirilmiş özel online ve profesyonel bir çözümdür.

QuizCV Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testleri, TEST PLANI ve PARALEL FORM temelli online test çözümü ile, test güvenliği, test güvenilirliği, test geçerliliği, ölçme değerlendirme kriterlerine uyumluluk ve standart değerlendirme & puanlama esasları üzerine kuruludur.

 • TEST PLANI TEMELLİ : Testler, ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun, ölçülecek beceriler ile eşleştirilmiş temel bir TEST PLANI üzerine geliştirilmiş PARALEL TEST FORMLARI'ndan oluşur.
 • PARALEL TEST FORMLARI : Test her alınışında, aday, test planına uygun, eşit sayıda, eşit zorlukta, TEST PLANINA uygun sorular ile karşılaşır. Bu metod ile, adayın hangi sorular ile karşılacağı önceden bilinemez ve bu şekilde test içeriğinin güvenliği sağlanır.
 • SORU AKIŞI : Her soru ekrana tek tek gelir. Her sorunun kendi süre kısıtlaması olabilir. Bu şekilde, işe alım testlerinde sıklıkla rastlanan, birden çok kişinin aynı anda aynı testi çözebilmesi engellenir. (Soru paylaşımı vb.)
 • SÜRE YÖNETİMİ : Her sorunun ve testin ayrı-ayrı ve birlikte süre yönetimi yapılır.
 • ZENGİN MEDYA KULLANIMI : Sorular, resim, video, ses veya zengin metin kullanımını destekler. Bu şekilde, modern testlerde uygulanan, adayın farklı yeteneklerinin ölçümünü sağlayan soru türleri kullanılabilir.
 • SORU GRUPLANDIRMA : Ortak bir medya üzerinden birden çok soru sorulmasını destekler. Bu şekilde özellikle modern testlerde uygulanan, ortak metine veya ortak ses/video'ya dayalı modern sorular kullanılabilir.
QUIZCV GENEL YETENEK TESTLERİ SERİSİ
Test Soru Adedi Paralel Form
Q1 Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testi (5 Yetenek) 25 20
Q2 Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testi (4 Yetenek) 25 20
Q3 Tablo ve Grafik Okuma Testi 15 20
Q3 Problem Çözme Testi 15 20
Q4 Sözel Akıl Yürütme Testi (Deductive) 15 20
Q5 Şematik Akıl Yürütme Testi (Inductive) 15 20
Q6 Şekil Yeteneği Testi (Spatial Ability) 15 20

Test Tipi : Tüm testler, çoktan seçmelidir. Kimi sorularda zengin metin ve/veya resimlerden faydalanılır. Tüm testler, ölçme - değerlendirme kriterlerine uygun olacak şekilde ve kapsam geçerliliği göz önünde bulundurularak TEST PLANI temelli oluşturulmuştur.

Sınırlandırmalar : Her soru için süre kısıtlaması ve toplam test için süre kısıtlaması birlikte uygulanır. (Online test uygulamalarında, her iki süre kısıtlamasının birlikte uygulanması test güvenliği için temel koşuldur.)

Test Yönetimi : Tüm testler online (internet üzerinden, çevrim içi) ortamda yönetilir ve uygulanır.

Gözetim : Tüm testler, isteğe bağlı olarak, web kamera gözetimli olarak uygulanabilir.

Paralel Formlar : Bir testin, ölçme değerlendirme kriterlerine uygun şekilde geliştirilmiş varyasyonlarıdır. Paralel formlar, en yüksek test güvenliği, geçerlilik ve güvenilirlik için başvurulmuş yöntem (test-tekrar-test yöntemi ile) ve işe alımlarda yaşanan (operasyonel ve güvenlik temelli) sorunların üstesinden gelecek şekilde özel olarak geliştirilmiştir. Birden çok paralel formu olan bir testte, her aday, TEST PLANI’na uygun (hedef ve davranışları aynı), eşit sayıda ve eşit seviyede (güçlükte) ancak FARKLI soru kümeleri ile ölçümlenir. (Online testlerde, paralel form uygulaması, test güvenliği için temel koşuldur.)

Örnek 1 : 10 paralel formu olan bir testi, bir aday 10 defa alabilir ve her defasında TEST PLANINA uygun farklı soru kümeleri ile karşılaşır.

Örnek 2 : 10 paralel formu olan bir testi, A ve B adayları tamamladığında, ortak (her iki adayın da karşılaştığı) sorular tüm testin %10’udur.

Raporlama : Tüm testlerden elde edilen ölçümler, toplam puan, ana bölüm puanları, grup içi sıralama (sıralama ölçeği), genel sıralama şeklinde raporlanır.

Kurumsal Genel Yetenek Testi Çözümlerimiz İçin Bizimle İletişime Geçiniz
[email protected] | 0212 318 80 99
Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testi - Sınavı: İşe Alım & İK

Toplu İşe Alımlar İçin Özel Geliştirilmiş Genel Yetenek Testi

Sözel Mantık, Sayısal Mantık, Problem Çözme, Analitik Düşünme, Akıl Yürütme, Şekil Yeteneği becerilerini ölçün.

Şirketlerin işe alım süreçleri için özel olarak tasarlanmış online genel yetenek testi çözümleri. Yoğun ve toplu işe alımlar için özelleştirilmiş seçenekler.

Genel yetenek testleri ve sınavları işe alımlarda, doğru adayın tespitinde yardımcı bir araçtır. Adayların zihinsel yetenekleri, analitik düşünme, hızlı ve pratik çözüme ulaşma, karışık problem çözme, sözel-sayısal yetenek ve becerilerini ölçmek için kullanılır. Adayın verilecek işte nasıl performans gösterebileceğini sistemli bir şekilde öngörme aşamasında fikir destek ürünüdür. Toplu işe alımlar ve yoğun işe alım yapan şirketler için doğru adayların en tarafsız ve hızlı tespiti ve işe alım süreçlerinin verimliliğinin arttırılması için kullanılır. Kısa liste oluşturmada işe alım uzmanlarına hız kazandırır.

işe alım, genel yetenek testi, genel yetenek sınavı, online yetenek testi, online genel yetenek testi, online yetenek sınavı, online genel yetenek sınavı, toplu işe alım, zihinsel yetenek, zeka, IQ, insan kaynakları, beceri, geçerlilik, güvenilirlik, güvenlik, ölçme, değerlendirme, test planı, paralel form, eşdeğer form, tablo grafik okuma, sözel mantık, tümevarımsal mantık, inductive reasoning, mantık, deductive reasoning, şematik akıl yürütme, akıl yürütme, şekil yeteneği, üç boyutlu düşünme, spatial ability

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye