#1 Online Güvenilir Paralel ve Bireyselleştirilmiş (Adaptif) Test ve Değerlendirme Teknolojisi
QuizCV, işe alım uzmanları, test geliştiricileri ve ölçme & değerlendirme uzmanları ile yapılan görüşmeler ve mevcut online test altyapılarının incelenmesi sonucunda; tespit edelen temel sorunların çözümüne yönelik, 14 aylık bir AR-GE çalışması sonucunda geliştirimiştir.

Çözülen Sorunlar

 • Online testlerde güvenlik sorunları
 • Online testlerde yaşanan operasyonel zorluklar
 • Test güvenliği, geçerliliği ve güvenilirliği alanında karşılaşılan problemler
 • Test geliştirme ve dağıtımında maliyeti yükselten nedenler
 • Test içeriğini, soru ve cevap türlerini kısıtlayıcı teknolojik engeller
TEST PLANI VE PARALEL FORM METODU
QuizCV test altyapısı, TEST PLANI ve bu plana uygun PARALEL FORM’ların oluşturabildiği test metodunu uygular. Bu metoda göre, bir test, test planına uygun geliştirilmiş ve bağlantıları yapılmış soru bankaları (testin paralel formları) ile çalışır. Bu şekilde testi alan her kişi, aynı konulardan, aynı zorlukta, eşit sayıda ama farklı soru kümeleri ile karşılaşır. Paralel form metodu ile:
 • Test içeriği (sorular) önceden tahmin veya tespit edilemez.
 • Test-tekrar-test metodu ile birlikte kullanılarak, testin geçerlilği ve güvenilirliği en doğru şekilde ölçülebilir.
 • Test sürekli bir gelişim ve standartlaşma yolunda ilerler.
 • İçeriğin ölçeklendirilmesindeki verimlilik sayesinde test, yüksek hacimlerde çok daha düşük maliyetlerle geliştirilebilir.
ZENGİN MEDYA KULLANIMI & AÇIK UÇLU SORU DESTEĞİ
QuizCV test altyapısı
 • Sorularda audio, video, resim ve zengin metin kullanımını destekler.
 • Kişinin sesini kaydederek veya yazarak cevap verebileceği soruları destekler.
 • Açık uçlu sorular için, değerlendirme yönetim ekranlarına sahiptir.
SORU AKIŞI VE BİRLEŞİK SÜRE YÖNETİMİ
QuizCV testlerinde test güvenliği için:
 • Her soru ekrana tek-tek gelir. Bu şekilde, testin birkaç kişi tarafından birlikte yapılabilmesinin önüne geçilir. (İşe alım testlerinde en çok karşlaşılan yöntemlerden olan birkaç kişinin aynı testi soruları paylaşarak yanıtlamasının önüne geçilir.)
 • Hem soru bazında, hem de tüm test genelinde ayrı-ayrı ve birlikte süre yönetimi yapılır. Kişinin dış kaynaklardan ve 3. şahıslardan yararlanma olasılığı en aza indirilir.
WEB KAMERA İLE GÖZETİM
Web kamera ile gözetim seçeneği ile, test süresince, kişinin web kamerası ile denetim sağlanabilir.
Çoklu dil desteği, soru gruplama, esnek puanlandırma, raporlama vb. diğer özellikler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Bireyselleştirilmiş Adaptif ve Paralel Form Test Yazılımı

Güvenli, Güvenilir ve Geçerli Testler İçin Online Test Uygulamaları Yazılımı

Testlerde zengin medya kullanımı: resim, video, ses (Audio), zaman - süre yönetimi ve web kamera ile online denetim imkanı sunan güvenli test ortamı

Bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş adaptif online test ve test planı temelli paralel form (eş değer form) test geliştirme - hazırlama yazılımı

QuizCV online test yazılımı ile farklı test metodlarını kullanarak, geçerliliği yüksek, bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş, test planı temelli, paralel form (eşdeğer form) test ve sınav hazırlayabilirsiniz. Test yazılımı, ölçme değerlendirme için gerekli raporlama araçlarını sunar. Zengin medya kullanımını - ses, video, audio, resim, zengin metin - destekler. Test süresince adayın web kamera ile gözetlenmesi - denetlenmesi mümküdür.

adaptif test, bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş test, test uygulaması, test planı, test yazılımı, paralel form, eş değer form, geçerlilik, güvenilirlik, ölçme, değerlendirme, güvenilir, güvenli

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye