Online Sınav Sistemi: Uzaktan Test ve Sınav Hizmetleri
Sınavlarınızı Hazırlayın, Sınav Sürecini Yönetin, Sonuçları Raporlayın

Kurumsal satış ve bilgi için:
[email protected] | 0212 318 80 99
* Online Sınav ve Test Sistemini Deneyimleyin
QuizCV Online Sınav Sistemi, şirketler ve kurumlar için geliştirilmiş, online sınav ve testler hazırlayabilecekleri, adayları sınavlara online davet edebilecekleri ve sınav sonuçlarını raporlayabilecekleri bütünleşik bir uzaktan sınav sistemidir.
QuizCV Online Sınav Sistemi, kurumların güvenlik ve ileri düzey sınav altyapı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Şirketlerle yapılan onlarca sınav uygulamasından edinilen tecrübeler doğrultusunda, en doğru deneyimlerden kazanılan tecrübeler doğrultusunda geliştirilmiştir.
Sorularda ve Şıklarda Zengin Medya Kullanımı: Sorularda resim, ses, video ve zengin metinlerden yararlanılabilir. Sorularda olduğu gibi, seçeneklerde de (şıklarda) zengin medya kullanılabilir.
 • Örnek 1: Bir grafik/tablo/resim üzerinden bir matematik sorusu sorulabilir.
 • Örnek 2: Bir ses dosyası üzerinden soru, esli sorulabileceği gibi (bu durumda aday soruyu dinler), seçeneklerde ses dosyası veya bir resim olabilir. Seçenekler ses var ise, aday her seçeneği önce dinleyecektir.
Soru Gruplama: Tek bir medya (ses, video, resim veya zengin metin) üzerinden birden çok soru sorulabilir.
 • Örnek: Verilen bir okuma parçası üzerinden birçok soru sorulabilir. Verilen bir dinleme parçası üzerinden (ses veya video) birden çok soru sorulabilir.
Tek-Tek ve Tek Yönlü Soru Akışı: Sorular ekrana tek-tek gelir. Sorularda geriye dönüş yoktur.
 • Neden? : Uzaktan uygulanan sınavlarda, gerekli önlemler alınmaz ise sınav güvenliği kolayca risk altına girebilir. En çok karşılaşılan durumlardan biri, birkaç kişinin aynı sınavı birlikte çözmesidir. Bu durumda birkaç kişi, zaman ve hız kazanmak için soruları paylaşarak yüksek bir başarı elde edebilir. Bu yüzden sorular mutlaka ekrana teker-teker gelmelidir. Sorularda geriye dönüş olmamalıdır çünkü eğer olursa, önce bütün sorular görülüp gene soruları paylaşarak grup çalışması yapılabilir. Ek olarak, sorularda ileri-geri gidilebiliyor olur ise, soru temelli süre kısıtlaması konulamayacağı için, adayın soruyu çözerken başka kişi ve kaynaklardan yararlanabilme şansı doğar.
Bütünleşik Süre Yönetimi: Her sorunun kendi süre limiti olabileceği gibi, sınavın da kendi süre limiti olabilir. Soruların süre limiti ile sınavın süre limiti birbirinden bağımsızdır. Soruların tek-tek süre limitlerinin toplamı, sınavın süre limitinden az veya çok olabilir. Her sorunun süre limiti olmak zorunda değildir.
 • Soru Temelli Süre Yönetimi Neden Gereklidir? : Birçok sorunun cevabı internet aracılığıyla veya üçüncü şahıslara danışarak bulunabilir. Bu yüzden adayın soruyu okuduktan sonra direkt cevap vermesini istemek gerekebilir. Özellikle bilgi temelli sorularda soru temelli süre limiti tavsiye edilir. Eğer soru temelli bir süre yönetimi yerine yalnızca sınava süre limiti konur ise, aday belki birkaç soruyu tamamlayamaz ama birçok soruyu da üçüncü kaynaklardan destek alarak başarılı bir sonuç elde edebilir.
 • Soruların Süre Limiti Varsa, Sınavın Neden Var? : Sınavın süre limiti olmaz ise, aday her soruda, soru süresi kadar vakit geçirebilir. Halbuki özellikle hız ve pratiklik aranan sınavlarda adayların hızla ilerlemesi istenmelidir. Örneğin 10 soruluk bir sınavda her soru için 1 dakika süre limiti konabilir, öte yandan sınavın toplamına 7 dakika süre limiti belirlenirse, yalnızca en hızlı adaylar soruların tamamını cevaplayabilir.
Çoktan Seçmeli (Şıklı) Sorular: Tek Doğrulu veya Çok Doğrulu Sorular - Detaylı Puanlama Çoktan seçmeli sorularda adaydan yalnızca bir seçeneği seçmesi veya birden çok seçeneği seçebilmesi tanımlanabilir. Eğer birden çok seçenek seçilebiliyor ise, her seçeneğin, toplam alacağı puana etkisi, değişen oranlarda belirlenebilir.
 • Örnek 1: 5 şıklı bir soruda 2 seçeneğin doğru olduğunu farz edelim. Doğru şıklar A ve D şıkları olsun. A'yı işaretleyince sorudan %60 puan, B'yi işaretlerse %40 puan, her ikisini de işaretlerse (tam) %100 puan alması sağlanabilir.
 • Örnek 2: Bazı şıklara eksi puan da konabilir. Örneğin 5 şıklı bir soruda, 2 doğru seçenek olsun: A ve E. Yanlış olan seçenekler (B, C ve D) için eksi puan tanımlanabilir. Bu şekilde eğer tüm seçenekleri seçerse tam puan alamaz. Bir doğru ve bir yanlış seçeneği işaretlerse, bir seçenekten puan kazanırken, diğerinden kaybedebilir.
Şıkların Rastgele Sıralanması Çoktan seçmeli sorularda, şıkların sırasının her adaya otomatik rastgele sıralanması ayarlanabilir. Bu durumda bir aday için A seçeneğinde olan değer, diğer aday için C seçeneğinde (veya rastgele birbaşka seçenekte) yer alabilir.
Soruların Rastgele Sıralanması Soruların sırası her aday için rastgele olabilir. Bu durumda her aday, farklı sırayla soruları çözecektir. Bir başka deyişler, her adaya gelecek soruların sırası farklı olacaktır.
Test Planı Temelli Puanlama Her soruya veya soru grubuna farklı puan verilebilir. Bazı sorular diğerlerine göre daha değerli veya değersiz olabilir.
Test Planı Temelli Ölçme Test önce ana bölümlere, sonra alt bölümlere ve en son olarak ölçülecek davranışlara ayrılarak test planı tasarlanabilir. Bu durumda sorular test planına uygun yerleştirildiğinde, otomatik olarak adayın farklı bölümler ve alt bölümlerdeki başarıları ölçülür ve otomatik raporlanır. Her bölüm ve/veya alt bölümün toplam sınav sonucuna nasıl yansıyacağı ayrı-ayrı belirlenebilir.
 • Örnek 1: Hazırlanacak bir sınav şu 3 ana bölüme ayrılabilir: 1)Matematik, 2)Pazarlama, 3)Medikal Bilgi. Daha sonra bu bölümlere alt bölümler eklenebilir. Örneğin Matematik bölümünü şu alt bölümlere ayırabiliriz: 1)Tablo Grafik Okuma, 2)İşlem, 3)Problem Çözme. Test planı hazırlandıktan sonra test planına uygun olarak sorular yerleştirilir ve sınav sonuçları test planına göre elde edilir. Örneğin aday Matematik'ten %40 başarı elde etmiş, Pazarlama'dan %60 başarı elde etmiş, toplamda ise %45 başarı elde etmiş olduğu ortaya çıkabilir.
Soruların Her Aday İçin Değiştiği Paralel/Eşdeğer/Alternatif Sınav/Test Yöntemi Özellikle toplu sınavlarda, soruların sabit olması sınav güvenliğini tehlikeye atabilir. Sorular sabit olduğunda adaylar soruları birbirine söyleyebilir veya internet ortamında yayınlayabilir. Bu gibi durumlarda güvenli bir sınavda her adaya farklı sorular gelebilmelidir. Bunun için en geçerli yöntem test planına uygun olarak, soruların değiştiği paralel form (eşdeğer form veya alternatif form) sınav/test yöntemidir.

Bu yönteme göre, önce bir test planı hazırlanır ve her adaya hangi bölüm ve alt bölümlerden kaçar adet soru çıkacağı belirlenir. Sonra her alt bölümde, ölçülecek davranış için birbirine paralel - eşdeğer - alternatif sorular tanımlanır. Bu yöntem ile her adaya, aynı bölüm ve alt bölümlerden eşit sayıda, eşit zorlukta ama farklı sorular sorulur.

 • Örnek 1: Hazırlanan bir test planına göre, 10 paralel form soru seti hazırlandığını düşünelim. Bu durumda A adayına çıkan soruların (ortalama) yalnızca %10'u B adayına da çıkacaktır. Paralel/Eşdeğer/Alternatif soru seti sayısı arttırıldıldığında bu oran daha da düşer.
Açık Uçlu Sorular: Yazarak veya Ses Kaydederek Cevaplama & Değerlendirme Adaya açık uçlu soru sorulabilir. Açık uçlu sorular 2 türdür:
 1. Yazarak Cevaplama: Aday soruya yazarak cevap verir.
 2. Ses Kaydederek Cevaplama: Aday soruya sesini kaydederek cevap verir

Her iki durumda da, sorulara verilen cevaplar, yönetici ekranlarına düşer ve yöneticiler cevapları okuyarak veya dinleyerek puanlandırır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar puanlandırıldığında sınav/test puanı otomatik olarak hesaplanır.

Esnek ve Detaylı Erişim Kontrolü Online test ve sınav platformlarının birçoğu, yeterinde esnek ve detaylı erişim kontrolü sağlayamadığı için, iş akışları bozulmakta, süreçler sabote edilebilmektedir. QuizCV'de adayları testlere davet ederken, birçok farklı durumda, farklı stratejiler tercih edebilirsiniz. Farklı stratejileri inceleyelim:
 1. Teste tek-bir erişim kodu tanımlayarak, bu kodu geniş bir kitleye iletmek veya ilanlarınızda, reklamlarınızda yayınlamak: Bu durumda teste giriş yapabilmek için sadece bir erişim kodu tanımlanır ve bu erişim koduna bir kullanım limiti belirlenir. Örneğin 1000 kullanım tanımlanmış tek bir kod ile, 1000 aday, kodu girerek testinizi alabilir. Örnek olarak bu yöntem, teste davet edeceğinizi kişileri henüz bilmediğiniz durumlarda kullanılabilir. İş ilanı & kariyer sayfanızda kodu yayınlayabilir ve işe başvuracak adaylardan önce testi almalarını isteyebilirsiniz. Bu durumda sizin kimseyi davet etmenize gerek kalmaz. Süreç otomatik ilerler. Erişim kodu, belirlenen limit kadar kullanıldıktan sonra, erişim hakkını kaybeder.
 2. Her adaya farklı ve eşsiz (unique) bir erişim kodu tanımlamak: Bu durumda, her bir kod, testin alınmasına sadece 1 defa izin verecektir. Aynı kod ikinci defa kullanılamaz. Adaylar ile erişim kodlarını siz eşleştirebileceğiniz gibi, QuizCV platformu üzerinden de bu otomatik yapılabilir. Örneğin QuizCV Test ve Sınav platformunda, tek bir tuşla 300 farklı erişim kodu yaratabilir, sonra gireceğiniz 250 e-posta adresini bu erişim kodları ile otomatik eşleştirebilirsiniz. Eğer kod kullanılmaz ise, kodu değiştirebilir veya aynı koda birbaşka kişiyi eşleştirebilirsiniz.
 3. Yalnızca önceden belirlenen e-posta adreslerine testin erişimini açmak: Bu durumda bir testi almasını beklediğiniz kişilerin e-posta adreslerini yazabilir, bu e-posta adresleri dışındakilerin testi almasını engelleyebilirsiniz.
 4. Belli bir gün ve saatten önce testin alınmasını engellemek: Bu durumda testin alınması için bir başlangıç günü/saati belirlersiniz. Bu gün/saatten önce, adaylar testi alamayacaktır.
 5. Belli bir gün ve saatten sonra testin alınmasını engellemek: Adayları bir teste davet ettikten sonra, bu testin belirli bir gün ve saate kadar alınması gerektiğini belirtebilir, bu gün ve saat geçildikten sonra testin alınmasını engelleyebilirsiniz.
Web Kamera İle Gözetim: Otomatik Fotoğrafların Çekilmesi Sınav süresince adayın fotoğraflarının çekilmesi sağlanabilir. Bunun için aday sınava davet edilirken, sınavın web-kamera gözetimli olacağı seçeneği seçilir. Bu durumda adaya gönderilen davetiyede, adayın web-kamerasının olması gerektiği belirtilir. Aday sınav sayfasına geldiğinde önce web-kamera testini yapar. Bu testi başarıyla gerçekleştirir ve fotoğraf çekmeyi başarır ise sınava başlayabilir. Sınav süreince adayın rastgele fotoğrafları çekilmeye devam edilir.
Her Türlü Yazılım İle Kolay Entegrasyon

API tabanlı mimarisi sayesinde, QuizCV online test platformunu kendi kullandığınız veya geliştirmekte olduğunuz yazılımlara kolayca entegre edebilirsiniz. Bu şekilde:

 • QuizCV arayüzlerini kullanmanıza gerek kalmadan, kendi kullanmaya alışık olduğunuz yazılım üzerinden kişilere test gönderebilir, sonuçlarını raporlayabilirsiniz.
 • Kullandığınız diğer SaaS (Software As A Service: Servis Olarak Yazılım) tabanlı platformlar var ise, platformdaki yetkili kişiler bizimle iletişime geçerek, entegrasyon için başvuruda bulunabilir. Bu şekilde kullandığınız ve memnun olduğunuz diğer web tabanlı yazılımları kullanmaya devam edebilir, bir yandan da profesyonel test hizmetlerini aynı erkanlardan yönetebilirsiniz.
 • Aday takip sistemleri (Applicant Tracking Software / System) veya kullandığınız insan kaynakları yazılımı QuizCV ile entegre olabilir, bu şekilde tüm işe alım, eğitim, performans değerlendirme vb. süreçlerinizi tek bir ekrandan yönetebilirsiniz.
Özelleştirilebilir İstekler ve Geliştirme Talepleri
 • Şirketler, ihtiyaç duydukları online sınav çözümleri için ek geliştirme taleplerinde bulunabilirler. Şirkete özel geliştirme, entegrasyon vb. yapılabilir. Lütfen teklif isteyiniz.
 • Şirketler için özel tasarım, kendi markalarının ön planda olduğu sınav sayfaları tasarlanabilir. Lütfen teklif isteyiniz.
 • Şirketler, ihtiyaçları doğrultusunda test veya sınav geliştirilmesi konusunda istekte bulunabilirler. Lütfen teklif isteyiniz.
QuizCV Online Sınav Sistemi, şirketinizin işe alım / performans ölçümü / eğitim verimliliği ölçümü vb. birçok iş sürecinin tamamlayıcısı olarak konumlandırılabilen profesyonel bir üründür. Modern bir altyapı ile başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde güvenilir bir hizmet vermektedir.
Kurumsal Online Sınav Sistemi Hizmetlerimiz İçin Bizimle İletişime Geçiniz
[email protected] | 0212 318 80 99
Online Sınav Sistemi: Uzaktan Test Hizmeti Servisi Yazılımı

Online Sınav Hazırlayın, Davet Edin, Sonuçları Görün

Online sınav sistemi ile kendi sınavlarınızı ve testlerinizi hazırlayabilir, adaylara online eposta davetiyesi gönderebilir ve sınav sonuçlarını toplu olarak görebilirsiniz.

Sınavlarınızı hazırlayın, adaylara online davetiye gönderin, sonuçları görün

QuizCV şirketlere, eğitim kurumlarına ve araştırmacılara, güvenli ve güvenilir uzaktan - online sınav sistemi hizmetleri - servisleri vermektedir. Online sınav platformumuzu kullanarak kendi test ve sınavlarınızı hazırlayabilir, toplu olarak veya tek-tek kullanıcılara sınav ve testleri gönderebilir, kişiler test ve sınavları tamamladıklarında sonuçları görebilirsiniz.

online sınav sistemi, online sınav hizmeti, online sınav servisi, online sınav yazılımı, online sınav programı, online test sistemi, online test hizmeti, online test servisi, online test yazılımı, online test programı, online sınav hazırla, online test hazırla, uzaktan sınav sistemi, uzaktan sınav hizmeti, uzaktan sınav servisi, uzaktan sınav yazılımı, uzaktan sınav programı, uzaktan test sistemi, uzaktan test hizmeti, uzaktan test servisi, uzaktan test yazılımı, uzaktan test programı, toplu sınav, toplu test, sınav yönetimi, test yönetimi

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye