Kurumlar, İşe Alım Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin
Online İngilizce Seviye Tespit Testleri

Kurumsal satış ve bilgi için:
[email protected] | 0212 318 80 99
* İngilizce seviyenizi ölçün
* QuizCV online İngilizce testleri altyapısını deneyimleyin.

Online İngilizce Seviye Tespit Testi

 • İşe Alım
 • İnsan Kaynakları
 • Şirket İçi Eğitim
 • Terfi Süreçleri
 • Seviye Tespit
 • Düzey Belirleme
QuizCV online İngilizce Seviye Tespit Testleri, kişinin İngilizce Dili Yeterliliğini Ölçmek ve Seviyesini / Düzeyini Tespit Etmek amacıyla profesyonellerce hazırlanan özel, kurumsal testlerdir.

Kullanım Alanı

QuizCV Online İngilizce Seviye Tespit Testleri işe alımlarda, şirket içi eğitimlerde ve akademilerde, terfi süreçlerinde, insan kaynakları profesyonelleri ve işe alım uzmanlarınca kullanılmak üzere, hem içerik hem de teknolojik olarak özel olarak tasarlanmıştır.

Test Kapsamı

İngilizce Dili Seviyesinin Tespiti, 6 ana becerinin ölçümü ile en doğru sonucu verir: dil bilgisi, kelime dağarcığı, dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Ancak kimi meslek gruplarında ve pozisyonlarda, pratik, ekonomik ve hızlı olması açısından, daha daraltılmış ingilizce seviye tespit testleri de uygulanmaktadır.

Test Değerlendirmesi

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (The Common European Framework of Reference for Languages - CEF/CEFR) diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemi temel alınarak hazırlanmış, 3 temel seviye (A, B, C) ve 2'şer düzey (1, 2) ile toplam 6 kategoride sınıflandırma yapılmaktadır.

STANDART DEĞERLENDİRME
Test Planı temelli, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına uygun standart değerlendirme
TEKRAR ALINABİLİR TEST
Çoklu Paralel Form altyapısı sayesinde, tekrar-tekrar alınabilir test.
6 BECERİ ÖLÇÜMÜ
Dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ölçümü.
%100 ONLINE VE GÜVENİLİR
Çoklu paralel form altyapısı ile, test içeriği değişkendir. Sorular tek-tek gelir. Bütünleşik süre yönetimi uygulanır.
GÜVENLİ, ÇOKLU PARALEL FORM ONLINE TEST ALTYAPISI

QuizCV Online İngilizce Seviye Tespit Testleri, şirket ve kurumların, adayların dil yeterliliklerini değerlendirebilmesi için özel olarak tasarlanmış; toplu işe alımlar ve toplu aday değerlendirmelerinde karşılaşılabilecek güvenlik ve operasyonel sorunlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış, şirketler ve kurumlar için geliştirilmiş özel online ve profesyonel bir çözümdür.

QuizCV Online İngilizce Seviye Tespit Testleri, TEST PLANI ve PARALEL FORM temelli online test çözümü ile, test güvenliği, test güvenilirliği, test geçerliliği, ölçme değerlendirme kriterlerine uyumluluk ve standart değerlendirme & puanlama esasları üzerine kuruludur.

 • TEST PLANI TEMELLİ : Testler, ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun, ölçülecek beceriler ile eşleştirilmiş temel bir TEST PLANI üzerine geliştirilmiş PARALEL TEST FORMLARI'ndan oluşur.
 • PARALEL TEST FORMLARI : Test her alınışında, aday, test planına uygun, eşit sayıda, eşit zorlukta, TEST PLANINA uygun sorular ile karşılaşır. Bu metod ile, adayın hangi sorular ile karşılacağı önceden bilinemez ve bu şekilde test içeriğinin güvenliği sağlanır.
 • SORU AKIŞI : Her soru ekrana tek tek gelir. Her sorunun kendi süre kısıtlaması olabilir. Bu şekilde, işe alım testlerinde sıklıkla rastlanan, birden çok kişinin aynı anda aynı testi çözebilmesi engellenir. (Soru paylaşımı vb.)
 • SÜRE YÖNETİMİ : Her sorunun ve testin ayrı-ayrı ve birlikte süre yönetimi yapılır.
 • ZENGİN MEDYA KULLANIMI : Sorular, resim, video, ses veya zengin metin kullanımını destekler. Bu şekilde, modern testlerde uygulanan, adayın farklı dil yeteneklerinin ölçümünü sağlayan soru türleri kullanılabilir.
 • SORU GRUPLANDIRMA : Ortak bir medya üzerinden birden çok soru sorulmasını destekler. Bu şekilde özellikle modern testlerde uygulanan, ortak metine veya ortak ses/video'ya dayalı OKUMA ve DİNLEME soruları kullanılabilir.
 • AÇIK UÇLU SORULAR : Adayın yazarak veya sesini kaydederek cevap verebileceği soru türlerini testekler. Bu şekilde, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülebileceği sorular kullanılabilir.
 • OTOMATİK VE ÖZEL DEĞERLENDİRME : Çoktan seçmeli sorular otomatik değerlendirilirken, açık uçlu sorular, İngilizce Dili Uzmanlarınca özel olarak değerlendirilir.
TOELP Online İngilizce Test Serisi
TESTS OF ENGLISH LANGUAGE FOR PROFESSIONALS
PROFESYONELLER İÇİN İNGİLİZCE DİLİ SEVİYE TESPİT TESTLERİ

TOELP, ana dili İngilizce olmayan yetişkinler için İngilizce dil yeterliliği ve seviye tespit testleri serisidir. TOELP testleri, çevrim içi (internet/online) yönetilen, kurumların işe alımlarda, başvuruda bulunan adayların veya mevcut çalışanların İngilizce seviyelerinin, İngilizce dil yeterliliği açısından zayıf alanlarının ve İngilizce dili becerilerinin uluslararası standartları karşılamadaki düzeyinin tespitinde yol gösterici, kurumsal bir test serisidir.

Tüm TOELP testleri çok varyasyonlu (PARALEL FORM) test mimarisinini (TEST PLANI) temel alır. Test her alındığında aday farklı bir soru kümesi ile karşılaşır. Test, uzmanlarca hazırlanmış, içindeki her soru (madde), ölçümü yapılmak istenen başlıklar ile eşleştirilmiş sorulardan oluşan soru bankalarından beslenir ve ölçme ve değerlendirme ilkeleri temel alınarak hazırlanmıştır. TOELP testleri tekrar tekrar alınabilir.

Tüm TOELP testleri isteğe bağlı olarak, web kamera gözetimli olarak uygulanabilir.

TOELP testleri İngilizce seviyesini altı ana beceri altında ölçer: Dil bilgisi, kelime dağarcığı, yazma, okuma, dinleme ve konuşma.

Test 1: TOELP Fast-Track Online İngilizce Seviye Testi

İngilizce seviyesini dört ana beceri altında ölçer: dil bilgisi, kelime dağarcığı, okuma, dinleme. Test, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşur: 36 dil bilgisi, 24 kelime dağarcığı, 10 dinleme ve 10 okuma sorusu. Toplam süre 45 dakikadır. Dinleme soruları için kullanıcının bilgisayarında gerekli donanıma (kulaklık veya hoparlör) ihtiyacı vardır

Testin 10 paralel formu vardır. Sorular belli aralıklarla, test planına uygun şekilde değiştirilmekte ve güncellenmektedir.

Test 2: TOELP Speaking and Writing (Online İngilize Konuşma ve Yazma Sınavı)

İngilizce seviyesini iki ana beceri altında ölçer: konuşma ve yazma. İki bölümde de ikişer soru sorulur.

Yazma becerisini ölçen sorularda, adaydan verilen konu hakkında kısa bir yazı yazması istenir. Bu bölümün amacı, adayın fikirlerini veya yorumlarını yazılı olarak ifade edebilme becerisini ölçmektir. Adaya her bir konu için 5 dakika süre verilir ve 100-200 kelimelik bir yazı yazması istenir.

Konuşma becerisini ölçen sorularda, adayın sorulan bir soruya, sesini kaydederek cevap vermesi istenir. Bu bölümün amacı, adayın akıcı İngilizce konuşma yeteneğini ölçmektir. Adaya her soru için 5 dakika süre verilir. Adayın en az 2 dakika konuşma yapması istenir.

Adayın cevapları, uzman İngilizce eğitmenlerince değerlendirilir.

 • Toplam süre: 20 dakika.
 • Testin 10 paralel formu vardır. Sorular belli aralıklarla, test planına uygun şekilde değiştirilmekte ve güncellenmektedir.
Kurumsal Online İngilizce Testi Çözümlerimiz İçin Bizimle İletişime Geçiniz
[email protected] | 0212 318 80 99
İngilizce Seviye Tespit Testi ve Sınavları: İşe Alım, İK

İşe Alımlar İçin İngilizce Seviye Belirleme Testleri ve Sınavları

Adayların İngilizce seviyelerini hızlıca tespit edin. Online ingilizce testleri ile kısa liste oluşturmada hız kazanın.

İşe alımlar için şirketlere özel online ingilizce seviye belirleme testleri ve sınavları ile iş başvurusunda bulunan adayların ingilizce seviyelerini hızla belirleyin.

QuizCV, İngilizce bilen eleman, personel arayan şirketler için, işe alım süreçlerini hızlandıracak ve aradığı adaya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak online ingilizce seviye tespit testleri ve sınavları sunmaktadır. Şirketler, kurumlar, firmalar, insan kaynakları ve işe alım uzmanları, online ingilizce seviye belirleme sınavlarını kullanarak, adayların ingilizce seviyelerini hızlı ve pratik bir şekilde ölçebilir. İngilizce testleri çoktan seçmeli sorulardan oluşurken, ingilizce sınavları, sözlü ve yazılı bölümlerden oluşur. Sözlü bölümde aday mikrofonu aracılığıyla sorulara sesini kaydederek cevap verir. Yazılı ve sözlü verilen cevaplar, İngilizce dil uzmanları ve eğitmenleri tarafından, AB'nin yayınladığı dil yetkinlik değerlendirme standartlarına göre değerlendirir.

işe alım, ingilizce testi, ingilizce seviye tespit testi, ingilizce sınavı, ingilizce seviye belirleme sınavı, online ingilizce testi, ik, insan kaynakları, sözlü, çoktan seçmeli, yazılı, okuma, dinleme, yazma, dilbilgisi, gramer, grammar, kelime dağarcığı

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye