Özellikler
Sınırsız test hazırlayın, sınırsız veri toplayın, yalnızca sonucunu görmek istediğiniz sınavlar için ücret ödeyin.
Kullanımı Kolay, Güçlü Online Sınav Editörü
İster basit, ister karışık; dilediğiniz tür test ve sınavı kolayca hazırlayabilirsiniz.
Çok Dil Desteği
Aday, sınav yönergeleri için istediği dili seçebilir. İhtiyaç duyduğunuz bir dil var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Otomatik Raporlama
Sınav bittiğinde, raporunuz hazır.
Hem Sınayın, Hem Veri Toplayın
Sınav sonucuna etki edecek soruların yanında, yalnızca veri toplama amaçlı sorular da sorabilirsiniz.
Zengin Metin ve Görsel Kullanımı
Sınavlarda her türlü zengin metin ve görselden yararlanın.
Birçok Soru Tipi
Çoktan seçmeli, açık uçlu, çoktan-çok seçmeli, sınıflandırma, derecelendirme, açık uçlu sorular... İhtiyacınız olan soru tiplerini sağlıyoruz.
Açık Uçlu Sorular ve Değerlendirme
Açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Açık uçlu sorulara verilen cevapları değerlendirebilir ve sınav raporuna ulaşabilirsiniz.
Kolay ve Gelişmiş Puanlama, Birçok Boyutta Başarı Hesaplama
Her sorunun kendi puanı vardır. Ancak bir soru ile birden çok boyutta, farklı çarpanlarla ölçme de yapabilirsiniz.
Sayfa, Soru ve Seçeneklerin Rastgele Sıralanması
Sınavı alacak her kişi için sayfaları, soruları ve seçenekleri otomatik rastgele sıralayabiliriz.
Rastgele Sayfa ve Soru Seçimi
Testi alan her kişinin farklı sayfa veya sorulardan oluşan bir sınava girmesini sağlayabilirsiniz.
Sayfaları ve Soruları Gruplama
Sınav sayfa ve/veya sorularını gruplandırarak, raporunuzda ek bölümler oluşturabilirsiniz.
Sınav Esnasında İleri/Geri Hareket Etme
Sınavı alacak kişilerin sınavda ileri/geri gitmelerine izin verebilir veya tek yönlü ilerlemeyi zorunlu tutabilirsiniz.
Gelişmiş Süre Yönetimi
Sınavlar süre sınırı olmadan veya sınırlı süreli olacak şekilde ayarlanabilir. Süre limitlerini sınav geneli için veya sayfa bazlı belirleyebilirsiniz.
Sınavı Alınabileceği Tarih & Saat Ayarı
Sınavın yalnızca belli bir tarih/saatten sonra alınabilmesini ve belli bir tarih/saatten sonra alınamamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik farklı gruplar için farklı tarih ve saatler belirleyebilirsiniz.
Esnek Cevap Toplama Yöntemleri
Tek bir sınav erişim linki oluşturabileceğiniz gibi, her adaya farklı sınav erişim linki oluşturabilirsiniz. Ek olarak, şirket kullanıcılarınızı sisteme tanıtarak, sınavları kullanıcılara atayabilirsiniz.
E-posta Davetiyeleri
Adayları e-posta ile sınava davet edebilirsiniz. Davetiye e-postalarının gönderimini, önceden ileri tarihli belirleyebilirsiniz.
Organizasyon ve Kullanıcı Yönetimi
Bir şirket hesabı altında birçok organizasyon tanımlayabilir, her organizyon altında kullanıcı tanımlaması yapabilirsiniz. Aynı organizasyondaki kişileri de farklı gruplarda toplayabilirsiniz.
Birlikte Çalışma, Hak ve Erişim Yönetimi
Kullanıcılarınıza farklı rol ve haklar tanımlayabilirsiniz. Kullanıcılar birlikte aynı sınav üzerinde çalışabilir.
İndirme, Aktarma İşlemleri
Sınavları, kullanıcıları ve sınav sonuçlarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Online Sınav Sistemi: Özellikler

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye