Eğitmenler ve İşe Alım Uzmanları için
Bilimsel Test ve Sınav Hazırlama Rehberi
TEST VE SINAV HAZIRLAMA REHBERİ

Aşağıdaki içerikler, bilimsel yöntemlerle test ve sınav hazırlama konusunda bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:
E-posta: [email protected]
PBX: +90 212 318 80 99


Test Planı Örnekleri

DÜZEY BELİRLEME TESTLERİ İLE İLGİLİ PLAN ÖRNEĞİ

Örnek: İngilizce Dersi ile İlgili Düzey Belirleme Testi Planı
 1. Testin amacı: Ders sonunda gerçekleşen, hedeflerle tutarlı öğrenme düzeylerinin belirlenmesi.
 2. Testin kapsamı: Belirtkelerin bir örneklemi yoklanacaktır. Sadece öğrenme düzeyleri belirleneceğinden, belirtkelerin tümü yoklanmayacaktır
 3. Gözlenecek Öğe ve İşaretçiler:
  1. Sözcüklerin hatırlanması ile ilgili davranışlar için sözcüğün anlamı, yazılışı (imlası) ve söylenişi (telaffuz ve vurgu) ile ilgili öğe ve işaretçilere bakılacaktır.
  2. Sözcük yapısını hatırlama ve ilgili davranışlar için fiillerin istenen biçimleri (sözlü ve yazılı) verilirken ve istenen biçimin gerektirdiği değişiklikler yapılırken ortaya çıkan öğe ve işaretçilere bakılacaktır.
  3. Sözdiziminin hatırlanması ile ilgili davranışlar için istenilen biçimde cümle kurma (sözlü ve yazılı), verilen cümleyi istenen biçime sokma (sözlü ve yazılı), ilgili kurulları ve kuralların örneklerini seçme sırasında ortaya çıkan öğe ve işaretçilere bakılacaktır.
  4. Dönüştürme (manipülasyon) ile ilgili davranışlar için verilen cümleyi istenen biçime sokma (sözlü ve yazılı) sırasında ortaya çıkan öğe ve işaretçilere bakılacaktır.
  5. Anlama ile ilgili davranışlar için, okunan ya da dinlenen cümle veya küçük paragrafta anlatılmak isteneni seçme (olanaklar elverişli ise sözlü ve yazılı olarak) sırasında ortaya çıkan öğe ve işaretçilere bakılacaktır.
  6. Anlatım ile ilgili davranışlar için, verilen amaca hizmet edilebilecek bir cümle ya da birkaç cümlelik söz söyleme ve yazma sırasında ortaya çıkan öğe ve işaretçilere bakılacaktır.
 4. Öğe ve İşaretçilerin Gözlenme Sıklıkları: Belirtkelerin, ötekilerden daha önemli sayılan yarısı seçilerek yoklanacaktır. Seçilen öğeler arasında da önemli olanlar hem sözlü, hem de yazılı, ötekilerse sadece yazılı olarak yoklanacaktır. Böylece, hem sözlü hem de yazılı olarak yoklanan öğelerin yoklanma sıklıkları, ötekilerin iki katı olacaktır. Bunların öğrenmedeki önemleri yüzünden böyle hareket edilmesi uygun bulunmuştur.
  • Sözlü testte telaffuz, anlam, dinlediğini anlama ve konuşma becerileri ile ilgili yaklaşık 30 soru bulunacaktır (bu testin çok zaman alıcı olması, daha çok soru sorulmasını engeller; dil laboratuarı varsa bu engel ortadan kalkar). Yazılı testte, imla, anlam, okuduğunu anlama ve yazma becerileriyle ilgili yaklaşık 60 soru bulunacaktır.
 5. Gözlem Koşulları: Öğe ya da işretçilerden yazı diliyle ilgili olanlar normal sınıf koşullarında, konuşma diliyle ilgili olanlar ise varsa dil laboratuarında, yoksa onlar da ortam koşullarında gözlenecektir. Bu amaçla, aşırı yorgunluk, gerginlik, gürültü ve başka olumsuz koşullar bulunmayan bir ortam seçilecektir. Gözlemlere başlamadan, sorular varsa cevaplanacak; cevaplama süresinde standart koşulların sürdürülmesine ve adayların kendi güçleriyle cevaplama yapmalarına çalışılacaktır.
 6. Gözlem Yolu: Konuşma becerileri ve sözlü anlatımla ilgili öteki davranışların öğeleri doğrudan bir biçimde gözlenecek ya da bu amaçla, davranışların görüntü ve ses ya da sadece ses kayıtlarından yararlanılacaktır. Yazma becerileri ve yazılı anlatımla ilgili öteki davranışların bazı öğeleri doğrudan, bazı öğeleri ise yazılı kayıtlardaki işaretçileri aracılığıyla gözlenecektir. (Örneğin imla doğruluğu ve yazım kurallarına uyma doğrudan, hatırlama ve anlama ise dolaylı olarak gözlenecektir.)
 7. Gözlemlerin Kaydı: Konuşma becerileri ve sözlü anlatımla ilgili öteki gözlem sonuçları, olanak varsa görüntü ve ses ya da sadece ses bantlarına kaydedilecek, olanak yoksa cevaplama sırasında dinlenerek çetelenecek ya da derecelenecektir. Çetele ve dereceler, bu amaçla önceden hazırlanmış olan formlara işlenecektir.
  • Yazma becerileri ve yazılı anlatımla ilgili öteki gözlem sonuçlarını adaylar, cevaplarını yazarken kendi kendilerine kaydetmiş olacaklardır.
 8. Gözlem Kayıtlarının Sayısallaştırılması: Konuşma becerileri ve sözlü anlatımla ilgili öteki davranışlara ilişkin çetelelerden her biri bir puan kabul edilecektir. (dereceleme yapılmışsa, derece bildiren sayılar, sayısal değerleriyle alınabilir.) Yazma becerileri ve yazılı anlatımla ilgili öteki davranışlar üzerindeki gözlemler için, her doğru cevaba bir puan verilecektir. (doğru cevap uzunsa böyle bir cevaba birden fazla puan verilebilir; ancak bu son halde, tam doğru cevaba kaç puan verileceği ve bunu cevabın değişik kısımlarına nasıl dağıtılacağı, puanlama anahtarlarıyla belirlenmiş olmalıdır.)
 9. Bileşke hesaplama: Amaç, hedefler doğrultusunda gerçekleşen öğrenme düzeylerini belirlemek olduğundan, (a) konuşma becerileri ve sözlü anlatımla ilgili soruların cevaplarına ve (b) aynı şekilde, yazma becerileri ve yazılı anlatımla ilgili soruların cevaplarına verilen sayısal değerlerden birer tane bileşke hesaplanabilir. Bunlardan ilki bir konuşma, ikincisi de yazma puanı olur. Daha sonra, bu iki puan eşit ağırlıklarla ya da yazılı testin daha nitelikli olacağı düşüncesiyle yazma puanına daha büyük bir ağırlık verilerek birleştirilebilir.
  • (Test puanları adayların, bir sonraki İngilizce dersinde nereden başlayacaklarını, İngilizce dersi öğretim programının etkililik derecesini ayrıntılı bir biçimde belirlemek için de kullanılacaksa, o zaman, yanlış cevaplar için düzeltme yapılmalı ve ayrıca, her hedef, her konu ve her hedef-konu kesişimi için de ayrı ayrı konuşma, yazma ve toplam puanlar hesaplanmalıdır).

Örnekteki plan, bir yaklaşımı somutlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu örnek olduğu gibi uygulanmaya çalışılırsa ihtiyaçlara tam olarak cevap vermeyebilir (Özçelik, Ölçme ve Değerlendirme, 2016, s. 166-168).

Test Planı Örnekleri

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye