İnsan Kaynakları & İşe Alım Uzmanları için
İşe Alım Testleri ve Sınavları Hakkında Temel Bilgiler
İŞE ALIM TESTLERİ REHBERİ

Aşağıdaki içerikler, şirketler, kurumlar ve insan kaynakları (işe alım) danışmanları için hazırlanmış, işe alımlarda online test uygulamalarına ilişkin bilgilendirici metinlerdir.

Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:
E-posta: [email protected]
PBX: +90 212 318 80 99


Genel Yetenek Testi Nedir? Sınavı Oluşturan Bölümler ve Örnek Sorular

Genel Yetenek Testi, adayların farklı görev ve durumlarda nasıl performans gösterebileceğinin sistemli bir şekilde test edilme yöntemine verilen genel addır. Genel Yetenek Testi, adayda aranan yetenekler göz önünde bulundurularak, farklı yetenekleri ölçmek için hazırlanmış, farklı zorluk seviyelerindeki soruların bir araya getirilmesiyle oluşturulur.
Genel Yetenek Testleri sıklıkla, şirketlerin insan kaynakları departmanlarınca, işe alımlarda ve terfi dönemlerinde uygulanmaktadır. Testler online ve offline (kağıt-kalem) olarak uygulanabilir.

Kurumsal satış ve bilgi için:
[email protected] | 0212 318 80 99
* Örnek Test, 2013 yılında P&G (Procter and Gamble) firmasının yayınladığı, global akıl yürütme alıştırma testidir. * Testi alarak, kendinizi deneyin, online genel yetenek testinden alacağınız sonucu görün. * QuizCV online genel yetenek testleri altyapısını deneyimleyin.
Bir Genel Yetenek Testi’nde söz konusu işin görev ve sorumlulukları da düşünülerek temel olarak aşağıdaki yetenek tipleri için hazırlanmış sorular farklı sayıda ve zorlukta konumlandırılır:
 • Tablo & Grafik Okuma ve Yorumlama
 • Problem Çözme
 • Sözel Akıl Yürütme
 • Soyut & Şematik Akıl Yürütme
 • Sözel Mantık
 • Şekil Yeteneği
 • Mekanik Yetenek

Yetenek Tipleri ve Örnek Sorular

Tablo & Grafik Okuma ve Yorumlama (Data Interpretation or Numerical Reasoning)
Adayın, bir tablo veya grafik ile verilmiş bilgileri yorumlayarak doğru sonuçları ve kararları tespit edebilme yeteneğini ölçer.
Örnek Soru: Aşağıdaki grafik, bir işletmenin 2001-2005 yıllarını kapsayan dönemde alıp sattığı bir malın birim alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Bir birim malın 2002 yılı satış fiyatı, 2001 yılı satış fiyatına göre yüzde kaç azalmıştır ?
Genel Yetenek Testi Örnek Soru: Tablo Grafik Okuma
Problem Çözme (Problem Solving)
Adayın karmaşık sorunları çözmek için sayısal bilgileri kullanabilme yeteneğini ölçer.
Örnek Soru: İki kamyon 1680 kilometrelik (km) bir yolculuk yapmıştır. Birinci kamyon, yolculukta ortalama litre başına 14 km, ikinci kamyon 12 km gitmiştir. İkinci kamyon birinciye oranla kaç litre daha fazla benzin yakmıştır?
Sözel Akıl Yürütme (Deductive Reasoning)
Sunulan bilgiler üzerinden akıl yürüterek mantıklı sonuçlara ulaşabilme, argümanların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilme, eksik verilen senaryoyu akıl yürüterek tamamlayabilme, okuduğunu anlama, not alma, tablolama, listeleme, kümeleme, gruplama gibi yöntemlerle çözüm üretme ve sorun çözme becerisini ölçer.
Örnek Soru:
 • Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır.
 • Doruk, cuma günü ders almaktadır.
 • Ahmet'in dersi, Cenk'in dersinden 1 gün sonradır.
 • Emre'nin dersi, Burcu'nun dersinden 1 gün öncedir.
Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk Emre ve Fatoş bir matematik öğretmeninden haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır ?
Soyut & Şematik Akıl Yürütme (Diagrammatic Reasoning or Abstract reasoning)
Adayın akıl yürüterek karışık problemleri çözebilme yeteneğini ölçer. Aday bu testte soruları çözebilmek için akıl yürütme yeteneği ile birlikte, analitik düşünme, karar verme, soyutlama, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini de kullanır. Bu tür sorularda adaya soruya nasıl düşünmesi gerektiğine ilişkin hiçbir ipucu verilmediği için, aday çok hızlı olarak deneme-yanılmalar yaparak yolunu bulmaya çalışır. İfade edilmemiş gizli ilişkilerin hızla tespitini gerektirir.
Örnek Soru: Figure, hangi SET’e (kümeye) aittir?
Genel Yetenek Testi Örnek Soru: Soyut Şematik Akıl Yürütme
Tümevarım Muhakemesi (Inductive Reasoning)
Detayları algılayabilme, nesneler ve veriler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve ilişkileri belirleyebilme, kalıp ve modelleri (pattern) tespit edebilme yeteneğini ölçer. Aday, soru cümlesi ile yönlendirilmediği için, deneme-yanılmalar yaparak hızla bir yöntem tespit ederek sonuca ulaşmaya çalışır. Bu tür sorularda adayın bir tez ortaya atma, onu hızla deneme, deneme sonucuna göre vaz geçme veya tekrar deneme gibi hızlı süreçlere girip çıkabiliyor olması ölçülür.
Örnek Soru: Aşağıdaki şekiller ile okların uçlarındaki sayılar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre X sayısı seçeneklerdekilerden hangisidir?
Genel Yetenek Testi Örnek Soru: Tümevarım Muhakemesi
Şekil Yeteneği (Spatial Ability)
Adayın, şekilleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu algılama, hayal gücü ile şekiller üzerinde değişiklikleri düşünebilme, uzay ve mekan içinde konumunu algılayabilme yeteneğini ölçer.
Örnek Soru: Aşağıdaki şekil saat yönünün tersine 240 derece döndürülürse, seçeneklerdeki şekillerden hangisi oluşur?
Genel Yetenek Testi Örnek Soru: Şekil Yeteneği
Sözel Mantık (Verbal Reasoning)
Adayın, verilen yazılı metin üzerinden, mantığa dayalı akıl yürütmelerde bulunarak argümanları değerlendirme yeteneğini ölçer.
Örnek Soru: Satın alma fonksiyonunun, bir kuruluşun toplam karlılığında önemli bir etkisi olabilir. Ancak,satın alma fonksiyonunun başarısı, yetkin alıcılara ve sistematik satın alma yöntemleri uygulayan ve teknolojik gelişmeleri kullanan bir satın alma müdürüne bağlıdır. Bir kuruluşun karlı olma durumu tehlikedeyse, satın alma fonksiyonunun verimliliği ve yeteneği,kuruluşun karlı veya zararlı işletimini belirleyebilir. Buna göre, satın alma fonksiyonu, bir kuruluşun karlılığında önemli bir sorumluluk taşır ve bir kuruluş kar üretmeye çalıştığında, yetenekli ve vasıflı alıcılar geliştirmeye ve bilgili ve zeki satın alma müdürü görevlendirmeye çaba harcayacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden, doğru olarak hangi sonuç çıkarılabilir?
 1. Bir kuruluşun karlı olma durumu tehlikede değilse, satın alma fonksiyonunun yeterliliği, kuruluşun karlı veya zararlı işletimini belirleyemez.
 2. Bir kuruluşun önemli miktarda karından sorumlu olmayan en azından bazı satın alma fonksiyonları vardır.
 3. Satın alma fonksiyonu olmayan bir fonksiyon, bir kuruluşun kazancında önemli bir sorumluluk taşımaz.
 4. Karlı olma durumu tehlikede olan bir kuruluşun karlı veya zararlı işletimini belirleyebilmesi, satın alma fonksiyonunun verimliliği ve yeteneğine bağlı olabilir.
Mekanik Yetenek (Mechanical Comprehension)
Adayın, fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme özelliğini ölçer.
Örnek Soru: Kaç adet kasnak saat yönünde döner?
Genel Yetenek Testi Örnek Soru: Mekanik Yetenek
Genel Yetenek Testi Nedir? Örnek Sınav ve Soru Türleri

Online Genel Yetenek Testlerinin Uygulama Alanları

Genel Yetenek Testlerini kimler, ne amaçla, ne zaman kullanır? Farklı genel yetenek sınavları var mıdır? Akıl yürütme testlerinden soru örnekleri, ölçülen farklı yetenekler.

Genel Yetenek Testi nedir? Kimler, ne zaman kullanmaktadır? Farklı türleri nelerdir? Örnek testler ve sorular

online genel yetenek testi, işe alım, ik, terfi, akıl yürütme testi, genel yetenek sınavı

QuizCV online test ve sınavlar hazırlayabileceğiniz, sınavları dağıtabileceğiniz ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabileceğiniz online sınav sistemidir. Online test platformunun sunduğu kullanımı kolay ve güçlü sınav hazırlama editörü sayesinde kolayca sınav ve testler hazırlayabilirsiniz.
PBX: +90 212 318 8099
İstanbul, Türkiye